Scroll to top

Agree er skabt for at udbrede evnen til at skabe bedre resultater i forhandlinger. 

Både i forretningsverdenen og i det private forhandler vi med hinanden. Det sker hele tiden. Normalt siger man, at øvelse gør mester. Alligevel ender mange forhandlinger uden resultat, selvom den kunne have opfyldt begge parters underliggende interesser. Måske ved parterne bare ikke, hvad det er de skal øve sig på?

En dygtig forhandler er ikke ude på at gøre den anden til taber, men derimod gøre begge til vindere, i det omfang det er muligt. Det viser sig, at rigtig mange forhandlinger rent faktisk har et helt eller delvist win-win-potentiale. Alligevel ender de fleste forhandlinger ikke sådan. Det kræver nemlig, at nogen ser det mulige udfald, forhandlingen kan have for begge parter. Spørgsmålet er, om kompetencerne til at identificere og udnytte potentialet er til stede?

Agree er stiftet af cand. jur. Morten Kragh-Sørensen. Morten har sideløbende med en lang karriere som leder undervist i forhandlingsteknik. Mortens erfaring og dedikerede passion for at udbrede viden om forhandling, samt sin flair for at lære fra sig, viser sig som markante positive resultater hos den enkelte kursusdeltager, og for de organisationer han samarbejder med.